Koledar popisov

Terminski plan popisa

  Terminski plan popisa objektov z vgrajenimi delilniki v letu 2020

Mesec

Prvi dan

Drugi dan

Januar 13. 01. 2020 14. 01. 2020
Februar 13. 02. 2020 14. 02. 2020
Marec 13. 03. 2020 16. 03. 2020
April 14. 04. 2020 15. 04. 2020
Maj 14. 05. 2020 15. 05. 2020
Junij 12. 06. 2020 15. 06. 2020
Julij 13. 07. 2020 14. 07. 2020
Avgust 13. 08. 2020 14. 08. 2020
September 14. 09. 2020 15. 09. 2020
Oktober 13. 10. 2020 14. 10. 2020
November 12. 11. 2020 13. 11. 2020
December 14. 12. 2020 15. 12. 2020

                                                                                                                   

      

                                                                                                                             Odgovorni referent odjema in popisa                                 Vodja Prodajno komercialne službe  

                                                                                                               Janez Hiršel                                                                           Mateja Knez          

Mesec

Delilniki vode

Delilniki ogrevanja

JANUAR 24 24
FEBRUAR 24 24
MAREC 24 24
APRIL 24 30
MAJ 24 ni popisa
JUNIJ 23 ni popisa
JULIJ 24 ni popisa
AVGUST 24 ni popisa
SEPTEMBER 22 ni popisa
OKTOBER 24 24
NOVEMBER 24 24
DECEMBER 22 31

 

ZADNJEGA V MESECU

.