Koledar popisov

Terminski plan popisa

  Terminski plan popisa objektov z vgrajenimi delilniki v letu 2020

Mesec

Prvi dan

Drugi dan

Januar 13. 01. 2020 14. 01. 2020
Februar 13. 02. 2020 14. 02. 2020
Marec 13. 03. 2020 16. 03. 2020
April 14. 04. 2020 15. 04. 2020
Maj 14. 05. 2020 15. 05. 2020
Junij 12. 06. 2020 15. 06. 2020
Julij 13. 07. 2020 14. 07. 2020
Avgust 13. 08. 2020 14. 08. 2020
September 14. 09. 2020 15. 09. 2020
Oktober 13. 10. 2020 14. 10. 2020
November 12. 11. 2020 13. 11. 2020
December 14. 12. 2020 15. 12. 2020

                                                                                                                   

      

                                                                                                                             Odgovorni referent odjema in popisa                                 Vodja Prodajno komercialne službe  

                                                                                                               Janez Hiršel                                                                           Mateja Knez          

Mesec

Delilniki vode

Delilniki ogrevanja

JANUAR 24 24
FEBRUAR 24 24
MAREC 24 24
APRIL 24 30
MAJ 24 ni popisa
JUNIJ 23 ni popisa
JULIJ 24 ni popisa
AVGUST 24 ni popisa
SEPTEMBER 22 ni popisa
OKTOBER 24 24
NOVEMBER 24 24
DECEMBER 22 31

 

ZADNJEGA V MESECU
Priloga: Seznam objektov

 Prvi dan popisa v mesecu

Metleče 16 Šoštanj Cesta talcev 12, Velenje
Metleče 18-20 Šoštanj Cesta talcev 14, Velenje
Metleče 22-24 Šoštanj Tomšičeva 55, Velenje
Kajuhova 11, 11a, Šoštanj Tomšičeva 53, Velenje
Kajuhova 13, Šoštanj Tomšičeva 51, Velenje
Kajuhova 17, Šoštanj Kersnikova 3,5,7
Kajuhova 19, Šoštanj Tomšičeva 18-22, Velenje
Kajuhova 23, Šoštanj Kersnikova 1, Velenje
Kajuhova 12, Šoštanj Tomšičeva 45,47,49, Velenje
Cankarjeva 5, Šoštanj Tomšičeva 39,41,43, Velenje
Cankarjeva 4, Šoštanj Tomšičeva 33,35,37, Velenje
Cankarjeva 6, Šoštanj Jenkova 15,17, Velenje
Cankarjeva 11, Šoštanj Jenkova 19, Velenje
Cankarjeva 15, Šoštanj Aškerčeva 3 – 8, Velenje
Cankarjeva 16, Šoštanj Vojkova 14 – 15, Velenje
Cankarjeva 17,19, Šoštanj Vojkova 16, Velenje
Cankarjeva 21,23, Šoštanj Vojkova 13, Velenje
Cankarjeva 27, Šoštanj Vojkova 12 a,b, Velenje
Cankarjeva 20, Šoštanj Kersnikova 15, Velenje
Cankarjeva 24, Šoštanj Kersnikova 17, Velenje
Cankarjeva 31, Šoštanj Kajuhova 12, Velenje
Šmartno ob Paki 84a, Šmartno ob Paki Kajuhova 14, Velenje
Šmartno ob Paki 84b, Šmartno ob Paki Kajuhova 10, Velenje
Gorenje 2a, Šmartno ob Paki Kajuhova 8, Velenje
Topolšica 59, Topolšica Kajuhova 6, Velenje
Topolšica 58, Topolšica Kajuhova 4, Velenje
Topolšica 57, Topolšica Kajuhova 1, Velenje
Topolšica 56, Topolšica Kajuhova 2, Velenje
Topolšica 68, Topolšica Šlandrova 1, Velenje
Špeglova 1, Velenje Šlandrova 8, Velenje
Trg Jožeta Lampreta 2, Šoštanj Šlandrova 13, Velenje
Škale 59e, Velenje Šlandrova 10, Velenje
Kersnikova cesta 2 b,c,d, Velenje Šlandrova 11, Velenje
Kidričeva 49-51, Velenje Šlandrova 12, Velenje
Kidričeva 6-12, Velenje Šlandrova 14, Velenje
Kersnikova 2, Velenje Šlandrova 14a, Velenje
Kersnikova 4, Velenje Šlandrova 15, Velenje
Kersnikova 6, Velenje Šlandrova 16-19, Velenje
Stritarjeva 1, Velenje Šlandrova 20-23, Velenje
Stritarjeva 2, Velenje Šlandrova 24-27, Velenje
Kersnikova 21-31, Velenje Šlandrova 28-31, Velenje
Kersnikova 33-37, Velenje Stritarjeva 4, Velenje
NC Velenje, Kidričeva 2b, Velenje Stritarjeva 3, Velenje
Kardeljev trg 3, Velenje Vojkova 1-4, Velenje
Kardeljev trg 2, Velenje Vojkova 5-8, Velenje
Kardeljev trg 1, Velenje Vojkova 9-12
Kardeljev trg 5,7,9, Velenje Čufarjeva 1, Velenje
Kardeljev trg 11, Velenje Čufarjeva 2, Velenje
Kardeljev trg 4,6,8, Velenje Čufarjeva 3, Velenje
Kardeljev trg 10, Velenje Kidričeva cesta 55 in 55a, Velenje
Stantetova 1-9, Velenje Kidričeva cesta 57 in 57a, Velenje
Stantetova 2-8, Velenje Kersnikova 11,13, Velenje
Stantetova 10-16, Velenje Šercerjeva 7-9-11, Velenje
Stantetova 11-19, Velenje Jenkova 25, Velenje
Stantetova 18-24, Velenje Jenkova 23, Velenje
Stantetova 26-32, Velenje Jenkova 21, Velenje
Splitska cesta 61, Velenje Jenkova 6,8,10 Velenje
Goriška 38, Velenje Jenkova 12, Velenje
Goriška 40, Velenje Jenkova 14, Velenje
Goriška 42, Velenje Jenkova 16, Velenje
Goriška 44, Velenje Jurčičeva 1, velenje
Goriška 63-65, Velenje Jenkova 27-31, Velenje
Goriška 59-61, Velenje Jenkova 33, Velenje
Goriška 53-57, Velenje Jenkova 35, Velenje
Goriška 49-51, Velenje Jenkova 37, Velenje
Goriška 45-47, Velenje Šercerjeva 8-10-12, Velenje
Goriška 39-43, Velenje Jenkova 39-43, Velenje
Cesta talcev 15 in 15/a, Šoštanj Šercerjeva 1
Cesta talcev 2a-c, 3a-c, Šoštanj Šercerjeva 3
Cesta talcev 2, Šoštanj Šercerjeva 5
Cesta talcev 4, Šoštanj Šercerjeva 14,16, Velenje
Primorska 1, Šoštanj Šercerjeva 18,20, Velenje
Primorska 3, Šoštanj Šercerjeva 13-17, Velenje
Trg bratov Mravljak 4,6, Šoštanj Bračičeva 4, Velenje
Trg bratov Mravljak 7, Šoštanj Bračičeva 5, Velenje
Trg bratov Mravljak 11, Šoštanj Bračičeva 6, Velenje
Trg bratov Mravljak 15, Šoštanj Bračičeva 3, Velenje
Aškerčeva 5 b, Šoštanj Bračičeva 2, Velenje
Aškerčeva 5 c-g, Šoštanj Bračičeva 1, Velenje
Aškerčeva 3a,b, Šoštanj Zidanškova 7-9, Velenje
Levstikova 21, Šoštanj Zidanškova 4-6, Velenje
Prešernov trg 10, Šoštanj Zidanškova 1-3, Velenje
Prešernov trg 11,12, Šoštanj Šercerjeva 2, Velenje
Vodnikova 2, 3, Šoštanj Šercerjeva 4, Velenje
Gubčeva 5/a, Šoštanj Šercerjeva 6, Velenje
Cesta Heroja Gašperja 15,17, Šoštanj Kidričeva cesta 2, Velenje
Cesta Matije Gubca 5, Šoštanj Kidričeva cesta 25-43, Velenje
Koroška 29-31, Velenje Jurčičeva 6, Velenje
Cesta Simona Blatnika 1,1a, Velenje Jurčičeva 5, Velenje
Koroška 14 a, b, Velenje Jurčičeva 4, Velenje
Cesta talcev 34, Velenje Jurčičeva 3, Velenje
Cesta talcev 18 in 18/a, Velenje Jurčičeva 2, Velenje

Drugi dan popisa v mesecu

Koželjskega 7, Velenje Tomšičeva 5-7, Velenje
Koželjskega 1, Velenje Tomšičeva 1-3, Velenje
Koželjskega 3, Velenje Cesta bratov Mravljak 1, Velenje
Koželjskega 5, Velenje Efenkova 2, Velenje
Koželjskega 2, Velenje Efenkova 3, Velenje
Koželjskega 4, Velenje Efenkova 1, Velenje
Koželjskega 6, Velenje Kidričeva 9-15, Velenje
Koželjskega 2,4,6 Velenje Kidričeva 17, Velenje
Efenkova 61 a, Velenje Prešernova 2, Velenje
Efenkova 61, Velenje Prešernova 4, Velenje
Šalek 81-83, Velenje Prešernova 6, Velenje
Šalek 82,84, Velenje Šaleška 19, Velenje
Šalek 86, Velenje Šaleška cesta 20 a, b,c, Velenje
Šalek 88, 90, Velenje Kidričeva 1-7, Velenje
Šalek 98 – 110, Velenje Cankarjeva 1, Velenje
Kosovelova 2 a,b, Velenje Cankarjeva 2, Velenje
Kosovelova 2 c,d, Velenje Šalek 89,91, Velenje
Kosovelova 4 a,b, Velenje Šalek 93, Velenje
Kosovelova 4 c, Velenje Šalek 95, Velenje
Selo 5, Velenje Šalek 97, Velenje
Tovarniška pot 2c in d, Šoštanj Šalek 99 – 105, Velenje
Koroška 1 a, b, Šoštanj Šaleška 18, Velenje
Koroška 3, Šoštanj Šaleška 16, Velenje
Koroška 4, Šoštanj Rudarska 2, Velenje
Kajuhova 3, Koroška 2, Šoštanj Šaleška 2ab, Velenje
Kajuhova 5, Šoštanj Šaleška 2cd, Velenje
Kajuhova 7, Šoštanj Cesta Borisa Kraigherja 1, Velenje
Kajuhova 7a, Šoštanj Cesta Borisa Kraigherja 2, Velenje
Kajuhova 9, Šoštanj Cesta Borisa Kraigherja 6 a-c, Velenje
Tekavčeva 12-14, Šoštanj Cesta Borisa Kraigherja 8 a-c, Velenje
Cesta heroja Šercerja 2, Šoštanj Foitova 2, Velenje
Tekavčeva 2,4, Šoštanj Foitova 4, Velenje
Tekavčeva 15, Šoštanj Foitova 6, Velenje
Tekavčeva 5, Šoštanj Foitova 8, Velenje
Tekavčeva 8, Šoštanj Foitova 10, Velenje
Tekavčeva 11, Šoštanj Stari trg 35, Velenje
Tekavčeva 13, Šoštanj Stari trg 26, Velenje
Tomšičeva 27,29,31, Velenje Stari trg 15, Velenje
Tomšičeva 25, Velenje Žarova 24, Velenje
Tomšičeva 23, Velenje Žarova 12, Velenje
Tomšičeva 21, Velenje Prešernova 9ab, Velenje
Tomšičeva 19, Velenje Prešernova 7ab, Velenje
Tomšičeva 17, Velenje Prešernova 7c, Velenje
Tomšičeva 13-15, Velenje Jenkova 1-5, Prešernova 22 a-e, Velenje
Tomšičeva 10b, Velenje Prešernova 12, Velenje
Tomšičeva 12,14,16, Velenje Tomšičeva 10a, Velenje
Tomšičeva 10, Velenje Tomšičeva 8, Velenje
Tomšičeva 6, Velenje Prešernova 16, Velenje
Tomšičeva 4, Velenje Prešernova 20, Velenje
Tomšičeva 2, Velenje Jenkova 9,11, Velenje
Tomšičeva 11, Velenje Koroška 8 a,b,c, Velenje
Prešernova 14, Velenje