Koledar popisov

Terminski plan popisa objektov z vgrajenimi delilniki v letu 2017

Mesec

Prvi dan

Drugi dan

Januar 15. 01. 2018 16. 01. 2018
Februar 14. 02. 2018 15. 02. 2018
Marec 14. 03. 2018 15. 03. 2018
April 13. 04. 2018 16. 04. 2018
Maj 14. 05. 2018 15. 05. 2018
Junij 14. 06. 2018 15. 06. 2018
Julij 13. 07. 2018 16. 07. 2018
Avgust 13. 08. 2018 14. 08. 2018
September 13. 09. 2018 14. 09. 2018
Oktober 15. 10. 2018 16. 10. 2018
November 14. 11. 2018 15. 11. 2018
December 13. 12. 2018 14. 12. 2018

 

Mesec

Delilniki vode

Delilniki ogrevanja

JANUAR 24 24
FEBRUAR 24 24
MAREC 24 24
APRIL 24 30
MAJ 24 ni popisa
JUNIJ 23 ni popisa
JULIJ 24 ni popisa
AVGUST 24 ni popisa
SEPTEMBER 22 ni popisa
OKTOBER 24 24
NOVEMBER 24 24
DECEMBER 22 31

 

ZADNJEGA V MESECU