Terminski plan popisa

Terminski plan popisa objektov z vgrajenimi delilniki v letu 2022

 

 

Mesec

Prvi dan

 

Drugi dan
Januar 13. 01. 2022 14. 01. 2022
Februar 14. 02. 2022 15. 02. 2022
Marec 14. 03. 2022 15. 03. 2022
April 13. 04. 2022 14. 04. 2022
Maj 12. 05. 2022 13. 05. 2022
Junij 13. 06. 2022 14. 06. 2022
Julij 14. 07. 2022 15. 07. 2022
Avgust 16. 08. 2022 17. 08. 2022
September 14. 09. 2022 15. 09. 2022
Oktober 13. 10. 2022 14. 10. 2022
November 14. 11. 2022 15. 11. 2022
December 14. 12. 2022 15. 12. 2022

Mesec

Delilniki vode

Delilniki ogrevanja

JANUAR 24 24
FEBRUAR 24 24
MAREC 24 24
APRIL 24 30
MAJ 24 ni popisa
JUNIJ 23 ni popisa
JULIJ 24 ni popisa
AVGUST 24 ni popisa
SEPTEMBER 22 ni popisa
OKTOBER 24 24
NOVEMBER 24 24
DECEMBER 22 31

 

ZADNJEGA V MESECU

.